Klik Me ! ! !

Followers

Friday, March 30, 2012

Kertas Kerja Perkhemahan Unit Beruniform


KERTAS CADANGANPERKHEMAHAN
UNIT BERUNIFORM(REMOP)
SMK TASEK
DAN SMK BANDAR TASEK MUTIARA
KALI :1 /2007
1.    PENDAHULUAN

Perkhemahan Unit Beruniform (remop) merupakan aktivitI pasukan badan beruniform yang disertai oleh ahli semua pasukan unit beruniform  smk Tasek dan SMK Bandar Tsek Mutiara.

Selari dengan perkembangan semasa yang semakin mencabar ini, kecemerlangan seseorang pelajar tidak hanya bergantung kepada pencapaian akademik semata-mata bahkan para pelajar juga perlu memiliki ciri-ciri kepimpinan yang mantap, berketrampilan, pekerti yang mulia, dan berkebolehan menyesuaikan diri dengan era globalisasi.

Ciri-ciri ini penting untuk dimiliki oleh setiap ahli pasukan bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Semoga cita-cita dan hasrat murni ini akan difahami dan dihayati sepanjang perkhemahan ini. Di samping itu, semua peserta perkhemahan perlu sentiasa menjunjung nilai permuafakatan dalam melaksanakan setiap aktiviti yang dijalankan bagi mencapai kejayaan yang cemerlang, seperti kata pepatah ‘bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat’.

2.    LATAR BELAKANG

        Segala perancangan dan persiapan telah diadakan dengan teliti untuk memastikan semua anggota perkhemahan akan dapat menikmati suasana sebenar perkhemahan melalui penganjuran aktiviti-aktiviti yang telah dirancang.
         
        Pada tahun 2007, dijangkakan sejumlah 120 orang peserta akan menyertai Perkhemahan  Unit Beruniform(REMOP). Program ini akan melibatkan sejumlah 8 orang Pegawai dan Jurulatih serta 20  orang pembantu bagi melaksanakan pelbagai aktiviti integrasi, pertandingan, reakrasi,dan kerohanian/moral dalam perkhemahan.
         


3.    RASIONAL
3.1      Perkhemahan yang dijalankan akan dapat menyemai semangat perpaduan kaum, disiplin yang tinggi dan menjana etika bekerjasama dalam menjayakan sesuatu kerja.
3.2      Tema tahun 2007 ialah “ INTEGRASI PEMANGKIN KECEMERLANGAN ”.


4.    OBJEKTIF

4.1  Melahirkan AHLI yang berdisiplin dan bersemangat juang untuk memastikan kecemerlangan yang seimbang dalam bidang kokurikulum dan kurikulum.
4.2  Untuk memberi pendedahan dan pengalaman kepada ahli-ahli  tentang  aspek perkhemahan secara menyeluruh.
4.3  Untuk memupuk semangat kerjasama dan berdikari serta meningkatkan motivasi dan keyakinan diri setiap peserta.
4.4  Untuk menggalakkan integrasi nasional, memahami kebudayaan dan kepercayaan yang pelbagai serta menghormati pegangan masing-masing.

5.    KONSEP PERKHEMAHAN

5.1.         Pemantapan Intergrasi
5.1.1    Pengagihan peserta kepada 4 platun
      5.1.2    Intergrasi melalui aktiviti
5.1.3     Memasak berkumpulan

5.2.         Pertandingan
5.2.1       Kawad Individu mewakili kumpulan /platun
5.2.2       Seni Perkhemahan
-       Pintu Gerbang
-       Gajet
-       Kraf Perkhemahan
5.2.3       Pertandingan Persembahan
-       Kategori Putera
-       Kategori Puteri
5.3    Khidmas
5.3.1       Gotong royong membersih kawasan perkhemahan.


5.4    Kerohanian dan moral
5.4.1       Solat Jemaah/kuliah maghrib/subuh bagi orang Islam
5.4.2       Ceramah Moral bagi yang bukan Islam


6.    PELAKSANAAN

6.1       TARIKH

     

6.2       TEMPAT PERKHEMAHAN

      Pantai Merdeka Resort, Pantai Merdeka, Kedah7.    SENARAI JAWATANKUASA

7.1  JAWATANKUASA INDUK PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM (REMOP)

Penaung                       :          

Penasihat                     :

Pengerusi                     :
   

Setiausaha                    :

Penolong Setiausaha      :          

Urusetia                       :         7.3  JAWATAN KUASA KERJA PERKHEMAHAN

Penasihat                     :

Pengerusi                     :          


Naib Pengerusi              :                     

            Setiausaha                    :

Penolong Setiausaha      :
                                              
Bendahari                     :          
           


7.3.1      Urusetia Sekretariat dan Pendaftaran
  

7.3.2      Makanan dan Sajian/SANITASI

                       
7.3.3      PERASMIAN Penutup dan Juru Acara


7.3.4      KESELAMATAN/TATATERTIB


7.3.5      Pengangkutan / PERALATAN
 

7.3.6      Aktiviti, Pertandingan dan Jurulatih


7.3.7      Rakaman FOTO/vedio      

                      
7.3.8      PERSIAPAN TEMPAT/PENGINAPAN PEGAWAI DAN JURULATIH


7.3.9      Siaraya/DATA/STATISTIK


7.3.10   Hadiah dan Cenderamata

           


 8.        SASARAN

8.1   Setiap sekolah perlu menghantar sejumlah 60  orang ahli unit beruniform pelbagai pasukan.
      
8.2  Kategori pemilihan peserta:
8.2.1     Peserta yang menyertai perkhemahan ini terdiri daripada pelajar  yang
            bergiat cergas dan aktif dalam kegiatan yang dijalankan di sekolah.

8.2.2       Anggota platun mestilah terdiri dari pelbagai kaum

8.2.3       Pecahan Peserta  adalah seperti berikut:SEKOLAH
PENGURUS PASUKAN
KADET PUTERA
KADET PUTERI
PEGAWAI /
jurulatih
JUM
PK KO
LELAKI
wanita
Smk TASEK
1
30
30
1
3
2
67
Smk BTM
1
30
30
1
3
2
67
JUMLAH BESAR
2
60
60
4
4
4
135
9.         JADUAL
           
Rujuk Lampiran10.       KONSEP PEMARKAHAN

10.1Setiap aktiviti akan menyumbangkan mata kepada platun integrasi.
10.2     Pecahan mata adalah seperti berikut:
                           Pertama                     10 mata
                                        Kedua                        7  mata
                           Tempat ke-3               5  mata
                           Tempat ke-4                3  mata
                           Tempat ke-5               2  mata

10.2Bagi Pertandingan Integrasi, jika jumlah mata yang dikumpul adalah
            sama, maka kedudukan terbaik dalam pertandingan Merempuh Halangan akan  
            menjadi penentu.
                      
11.       AKTIVITI

11.1     Pertandingan ANTARA PLATUN
11.1.1  Memasak lelaki
11.1.2 Memasak perempuan
11.1.3 Seni Perkhemahan (lelaki dan perempuan)
           - Pintu Gerbang
           - Gajet
           - Kraf Perkhemahan
11.1.4 Persembahan lelaki
11.1.5 Persembahan perempuan
            11.1.6. Ihktiar Hidup
            11.1.7. Permainan Tradisional
            11.1.8. Merempuh Halangan
            11.1.9. Jelajah Minda ( Explorace)
           


13.          PENGINAPAN

MASS   :  Kawasan penginapan Pegawai
AREA 1 : Kawasan perkhemahan peserta lelaki
AREA 2 : Kawasan perkhemahan peserta perempuan
     
14.          pENGANGKUTAN

14.1 Perjalanan Pergi-Balik disediakan oleh sekolah masing-masing
      

15.          MAKAN MINUM

15.1     Pihak pengelola akan menyediakan makan dan minum pada hari pertama dan
         terakhir perkhemahan.
15.2.  Urusan memasak akan diuruskan sendiri oleh kontinjen mulai minum petang hari
         kedua hingga minum pukul 10.00 pagi hari keempat.

16.          PAKAIAN DAN KETRAMPILAN PERSERTA

16.1 PEGAWAI:                     Pakaian   uniform masing-masing.
16.2 PESERTA:                      Pakaian  T-Shirt  dan uniform masing-masing
16.3 PAKAIAN AKTIVITI :   T-Shirt Hijau atau putih sahaja
16.4 TUDUNG:                      Berwarna  hitam atau putih sahaja
16.5 KASUT:                          Berwarna putih atau hitam sahaja
16.6 RAMBUT (lelaki):           Nombor 2

17.         BENDERA

17.1 Setiap pasuakan perlu membawa  bendera unit masing-masing


19.          PETI BANTU MULA

Setiap sekolah mesti membawa minimum dua peti bantu mula / pertolongan cemas

 20.         BORANG PENYERTAAN PEGAWAI DAN PESERTA

20.1 Setiap kontingen perlu mengisi borang penyertaan pegawai dan peserta perkhemahan
                             
21.         SURAT KEBENARAN DAN STATUS KESIHATAN

21.1    Setiap sekolah perlu menyediakan surat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk  
                        Setiap peserta yang menyertai perkhemahan seperti dalam LAMPIRAN.
21.2    Setiap sekolah perlu memastikan setiap pegawai dan peserta mempunyai  
         tahap kesihatan yang baik dan bebas daripada sebarang penyakit kronik

22.          PERALATAN YANG PERLU DIBAWA

               22.1  SEKOLAH
         22.1.1  Khemah peserta
         22.1.2  Bendera Sekolah
         22.1.3  Peti pertolongan cemas
         22.1.4  Borang pendaftaran yang lengkap (cetakan dan disket)
         22.1.5  Surat Kebenaran Waris
         22.1.6  Peralatan masak
                   (Hanya: tong gas, dapur, periuk, belanga dan cerek disediakan)
22.1.7    Peralatan aktiviti di tapak perkhemahan (gergaji, cangkul, tali, parang 
           dan yang berkaitan)

22.2 PESERTA
         22.2.1  Pakaian unit uniform sendiri
         22.2.2  Seluar dan T.Shirt secukupnya
         22.2.3  Pakaian Riadah / Sukan termasuk kasut
         22.2.4  Pakaian Ibadah
         22.2.5  Peralatan peribadi
         22.2.6  Ubatan Peribadi
22.2.7  Pinggan, gelas, camca (bukan kaca)

23.          HADIAH

Ø   Johan Keseluruhan (74)
Ø   Naib Johan Keseluruhan (74)
Ø   Peserta Terbaik lelaki (1)
Ø   Peserta Terbaik Perempuan (1)
Ø   Johan, Naib Johan dan Ketiga (Kategori lelaki/perempuan)
- memasak (20 x 3 x 2 = 120)
- Seni Perkhemahan (Pintu Gerbang, Gajet dan Kraf Perkhemahan)
- Persembahan (20 x 3 x 2 = 120)
            -           Sijil
            -           Hamper (Integrasi)

24.       PERATURAN DAN ARAHAN PERKHEMAHAN

24.1  ARAHAN UMUM
24.1.1   Perkhemahan ini adalah aktiviti yang bersifat latihan menyeluruh. Peraturan 
            dikeluarkan bagi memastikan kelicinan dan keberkesanan aktiviti di sepanjang 
            perkhemahan
24.1.2    Arahan yang dikeluarkan oleh Kem Komandan / Timbalan Kem Komandan / Pihak Urusetia menurut ketetapan yang sedia ada atau berdasarkan kepada keperluan semasa perkhemahan
24.1.3    Semua pegawai dan peserta tertakluk kepada peraturan yang telah ditetapkan sebaik sahaja mendaftar sehingga arahan bersurai/ tamat perkhemahan
24.1.4    Semua peserta perlu mengikuti semua aktiviti yang telah ditetapkan selengkapnya kecuali mendapat kebenaran bertulis dari Pengurus Pasukan atau pegawai perubatan yang bertugas
24.1.5    Peserta perlu mengikuti arahan di setiap lokasi dalam kumpulan masing-masing dan dilarang bertukar kumpulan melainkan dengan kebenaran ataupun arahan dari pihak urusetia
24.1.6    Bagi peserta Islam, solat ikut pada waktunya dan dinasihatkan untuk sentiasa berjemaah. Bagi pelajar bukan Islam, sila ikut arahan untuk aktiviti kerohanian
24.1.7    Teguran bersopan antara satu sama lain digalakkan dan pastikan panggilan hormat diutamakan
24.1.8    Dilarang mencetuskan sebarang perselisihan faham.
24.1.9    Utamakan kemesraan bagi mengeratkan lagi tali siratulrahim di sepanjang perkhemahan


LAPORKAN SEBARANG KEMALANGAN KEPADA URUSETIA DENGAN SEGERA24.2      KOMUNIKASI / ALAT KOMUNIKASI
24.2.1   Bagi memastikan keberkesanan aktiviti, semua jenis perhubungan luar 
            diputuskan.
24.2.2     Sebarang urusan panggilan keluar atau masuk melalui telefon hanya dibenarkan  
            selepas mengisi borang yang disediakan
24.2.3   PERHATIAN: Peserta / pelajar tidak dibenarkan membawa `Hand Phone’ semasa perkhemahan


24.3       KESELAMATAN: “UTAMAKAN KESELAMATAN SEPANJANG MASA”
24.3.1   Adalah menjadi  tanggungjawab semua pihak pihak.
24.3.2   Jika berlaku kecemasan, siren akan dibunyikan panjang dan berterusan serta diikuti dengan arahan / arah pergerakan
24.3.3   PERHATIAN: Patuhi arahan / arah pergerakan yang telah ditetapkan.                       

24.4     KETETAPAN & KETEPATAN MASA / PERGERAKAN ANGGOTA
24.4.1   Peserta hendaklah bersiap sedia 15 minit lebih awal daripada masa aktiviti yang telah ditetapkan
24.4.2   Kelewatan mengakibatkan kumpulan akan diambil tindakan/ denda
            24.4.3   Semua pergerakan dalam kem perlu dalam kumpulan minimum 2 orang
            24.4.4   Peserta dilarang merayau-rayau tanpa tujuan yang sah di kawasan kem /
seumpamanya
24.4.5    Tiada pergerakan keluar dari kawasan perkhemahan kontinjen selepas jam 12
 tengah malam (0000H) sehingga jam 5 pagi (0500H) kecuali terdapat sebarang
 kecemasan atau diringi oleh pegawai

24.5     PAKAIAN / NAME TAG:

            Semasa aktiviti para peserta perlu memakai pakaian yang sepatutnya dan sesuai mengikut aktiviti serta arahan semasa yang telah ditetapkan
-          Semasa Pertandingan
-          Semasa Aktiviti Integrasi
-          Semasa Sukan dan Riadah
-          Semasa Aktiviti Kerohanian
-          Semasa Majlis Perasmian Penutup24.6  PERATURAN PERBARISAN: (tepati masa)
     
      24.6.1  3 Bentuk Perbarisan :
                  a.         Perbarisan Keseluruhan Anggota Perkhemahan   - Tindakan Kem                                                                                                                  Komandan
                  b.         Perbarisan Platun                                              - Tindakan Ketua Platun

                          i.            Berbaris mengikut aktiviti  yang telah ditetapkan
                         ii.            Perbarisan pagi/ Sebarang aktiviti utama dikelolakan oleh Kem Komandan mengikut kaedah :
-     Doa
-     Lagu Negaraku
-     Lagu Pulau Pinang
-     Melapor (Ketua Platun melaporkan kekuatan anggota kepada Pegawai Bertugas)
           24.10.2       Jurulatih mengambil tempat dan seterusnya menjalankan tugas


           24.7PERATURAN KEBERSIHAN :

            Kawasan luar/ dalam khemah mestilah sentiasa berkeadaan bersih dan teratur
            Tidak dibenarkan makan atau minum di dalam khemah
            Pemeriksaan khemah akan dilakukan oleh Jawatankuasa Kebersihan
            Sampah hendaklah dibuang di tempat yang disediakan
Dilarang menebang, mencantas atau mematah sebarang pokok di kawasan
                         perkhemahan atau sekitarnya
             Tempat solat hendaklah sentiasa berkeadaan bersih dan tersusun
              Kumpulan bertugas hendaklah memastikan keadaan yang memuaskan dan
                          teratur sebelum solat bermula
              Sila pastikan tandas dan bilik air dalam keadaan terbaik kerana ia adalah untuk   
  kegunaan ramai dan bersama
              Bagi kaum wanita – sila pastikan tuala wanita dibersihkan dahulu sebelum
  dibuang ditempat yang sepatutnya.

               24.8 PERATURAN KELUAR MASUK
            24.8.1   Semua urusan keluar masuk kawasan kem perlu didokumen / dicatatkan dalam   
                         buku  keluar masuk serta dimaklumkan kepada urusetia
            24.8.2 Dinasihatkan agar dapat meminimumkan pergerakan keluar masuk dari kawasan  
                        kem
            24.8.3 Para peserta dilarang sama sekali keluar masuk melainkan mempunyai dokumen  
                        dan tujuan yang sah dari ketua platun masing-masing25.       PENILAIAN

25.1     Borang penilaian akan dibuat melalui borang yang diedarkan kepada peserta  
            pada akhir setiap  aktiviti
25.2      Borang berkenaan perlu dikembalikan semasa kontinjen melapor untuk keluar   
dari kawasan perkhemahan

26    PERBELANJAAN dan PENDAPATAN
26.1
YURAN KURSUS


     26.2 PERBELANJAAN
Pengangkutan


Penginapan Pelajar


Penginapan Pegawai/jurulatih


Makanan


T-Shirt Pelajar


Fail dan Alatan


Cenderamata/Sijil


Hadiah


Kad Matrik Pelajar


Kad Matrik Jurulatih / Pegawai


Dokumentasi


Banner


Lain-lain
JUMLAH           
27.       PENUTUP
Adalah amat diharapkan agar Perkhemahan Unit Beruniform (REMOP) Kali ke-1 dapat dijalankan dengan lebih cemerlang ke arah kegemilangan yang paling tinggi. Kerjasama daripada para pegawai dan semua pihak yang terlibat begitu diperlukan untuk menjayakan hasrat murni Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang dan Pejabat Pelajaran Daerah Selatan. Semoga tema ”INTEGRASI PEMANGKIN KECERMERLANGANdapat direalisasikan semasa perkhemahan tersebut.

 

PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM(REMOP)

KALI KE- 1 TAHUN 2007Disediakan oleh
KHAIRUL ALBAR MASROR
Penyelaras Unit Berunifprm
SMK Tasek,SPS


PERINCIAN TUGAS JAWATANKUASA KERJA
PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM (REMOP)
 

1.   Jawantankuasa kerja Urusetia

 1. Melantik AJK
 2. Menguruskan surat pelantikan jawatankuasa pengelola dan ahli-ahli
 3. Bekerjasama dengan jawatankuasa jemputan, penyambut tamu, dan protokol untuk urusan surat jemputan
 4. Membuat tempahan sijil dan cenderamata peserta
 5. Bekerjasama dengan JK perasmian penutup
 6. Menyelaraskan tugasan di antara semua JK kerja
 7. Menghadiri semua mesyuarat JK dan membentangkan laporan
 8. Memaklumkan kelulusan kepada pihak-pihak berkuasa seperti polis,
 9. Sentiasa ada kakitangan di bilik operasi dan berfungsi setiap masa.
 10. Menyediakan borang penilaian akhir perkhemahan.
15. Menyediakan Anggaran Perbelanjaan

2.   Jawatankuasa Makanan dan Sajian

 1. Melantik AJK
 2. Menyediakan kertas cadangan
 3. Mendapatkan jumlah peserta dan pegawai yang terlibat
 4. Memastikan tahap kualiti makanan yang tinggi
 5. Memastikan makanan disediakan dalam kuantiti yang mencukupi
 6. Memastikan makanan disediakan dalam masa yang ditetapkan
 7. Menentukan menu harian
 8. Menentukan menu bagi kumpulan tertentu ( vegetarian )
 9. Mengambil tindakan atas aduan yang berkaitan
 10. Menentukan lokasi penyediaan makanan
 11. Memastikan jumlah khemah mencukupi
13. Menyediakan Anggaran Perbelanjaan dan pembelian barangan mentah


3.   Jawatankuasa Perasmian Penutup dan Juruacara

 1. Melantik AJK
 2. Menyediakan kertas cadangan
 3. Menyediakan backdrop
 4. Mengadakan raptai perasmian penutup
 5. Menyusun aturcara penutup
 6. Menyusun peralatan di khemah VIP dan tetamu
 7. Mengenalpasti juruacara dan pembaca doa
 8. Bekerjasama dengan jawatankuasa siaraya
 9. Menentukan tempat
 10. Mengemas semula selepas upacara
12.  Menyediakan Anggaran Perbelanjaan
           

4.  Jawatankuasa Pengangkutan

 1. Melantik AJK
 2. Menyediakan pengangkutan pergi dan balik .
 3. Menyediakan pengangkutan untuk mengambil atau memulangkan alatan perkhemahan
 4. Memastikan semua aktiviti di luar tapak perkhemahan berjalan seperti yang dijadualkan
 5. Menyediakan pengangkutan untuk pergerakan ke tempat aktiviti di luar tapak perkhemahan utama
 6. Bekerjasama dengan bahagian Jawatankuasa Aktiviti dan yang berkaitan
8.   Menyediakan Anggaran Perbelanjaan

5.  Jawatankuasa Aktiviti ( Pertandingan & Integrasi ) dan Jurulatih

 1. Melantik AJK
 2. Menyediakan kertas cadangan
 3. Menyediakan jadual aktiviti dengan petugas-petugas
 4. Menyelaras dan memantau urusetia/ petugas bahagian dan perjalanan aktiviti sepanjang perkhemahan
 5. Menyediakan borang pertandingan dan borang keputusan
 6. Menetapkan tempat pertandingan
 7. Menyediakan format/ syarat pertandingan
 8. Menentukan jumlah hakim pertandingan
 9. Mengatur taklimat untuk Pengurus-Pengurus Pasukan dan Jurulatih-Jurulatih
 10. Menyediakan  anggaran perbelanjaan

6.  Jawatankuasa Keselamatan dan Pertolongan Cemas

 1. Melantik AJK
 2. Menyediakan kertas cadangan
 3. Memaklumkan kepada hospital/pusat kesihatan
 4. Memohon pihak kesihatan membuat “fogging” kawasan
 5. Menyediakan kenderaan yang bertindak sebagai ambulans sekiranya berlaku kecemasan
 6. Menyediakan ubat-ubatan dan peralatan pertolongan cemas
 7. Menyediakan petugas dengan peralatan yang mencukupi semasa/ setiap aktiviti yang dijalankan.
 8. Memastikan petugas mahir dalam Pertolongan Cemas
 9. Merekod rawatan pesakit
 10. Menyediakan anggaran perbelanjaan
11. Mengemukakan tuntutan perbelanjaan selewat-lewatnya pada 10 April 2006 kepada Unit 
      Kokurikulum (u.p Cik Noorba’in binti Haji Haron)

  7.  Jawatankuasa Rakaman  Foto / vedio

1.     Melantik AJK
2.     Menyediakan kertas cadangan
3.     Membuat rakaman foto keseluruhan program (sebelum/ semasa/ selepas)
4.     Menyediakan anggaran perbelanjaan
       5.  Menyediakan kertas cadangan
       6.  Membuat rakaman video keseluruhan program (sebelum/ semasa/ selepas)
       7.  Mendokumentasikan program dan menyerahkannya kepada urus setia
     

8.  Jawatankuasa Peralatan

 1. Melantik AJK
 2. Menyediakan kertas cadangan
 3. Bekerjasama dengan semua jawatankuasa untuk menentukan peralatan yang diperlukan
 4. Menetapkan tempat pengagihan dan pemulangan alatan
 5. Memastikan alatan selamat digunakan
 6. Memastikan alatan dipulangkan dalam keadaan yang baik dan cukup
       7.   Menyediakan anggaran perbelanjaan9.  Jawatankuasa Persiapan Tempat

 1. Melantik AJK
 2. Menyediakan kertas cadangan
 3. Menyediakan/ Menanda tapak perkhemahan mengikut platun dan jantina
 4. Memastikan peraturan di tapak perkhemahan dipatuhi setiap masa
 5. Memastikan tapak perkhemahan bersih
 6. Menyediakan tapak pelupusan sampah bagi lelaki dan perempuan
 7. Menyediakan anggaran perbelanjaan


10.  Jawatankuasa Siaraya

 1. Melantik AJK
 2. Menyediakan kertas cadangan
 3. Menyediakan peralatan siaraya yang secukupnya
 4. Menyediakan petugas siaraya
 5. Menyediakan anggaran perbelanjaan
6.   Mengemukakan tuntutan perbelanjaan selewat-lewatnya pada 10 April 2006 kepada Unit 
      Kokurikulum (u.p Cik Noorba’in binti Haji Haron)


11.  Jawatankuasa Penginapan Pegawai-Pegawai Perkhemahan

 1. Melantik AJK
 2. Menyediakan kertas cadangan
 3. Mendapatkan jumlah pegawai yang memerlukan penginapan
 4. Mengenalpasti bangunan dan kawasan untuk penginapan
 5. Menyelaras peraturan penginapan
 6. Menyediakan anggaran perbelanjaan
)

12.  Jawatankuasa Sanitasi

 1. Melantik AJK
 2. Menyediakan kertas cadangan
 3. Menyediakan plastik sampah untuk setiap negeri
 4. Menyediakan tong sampah yang bersesuaian di lokasi-lokasi tertentu
 5. Memastikan seluruh kawasan perkhemahan bersih sepanjang masa
 6. Mencadangkan tapak lokasi pembuangan sampah
 7. Menyediakan plastik-plastik khas di tandas peserta perempuan
 8. Memastikan tandas dan bilik air sentiasa bersih
 9. Menyediakan sekurang-kurangnya 2 tong sampah besar
 10. Menyediakan anggaran perbelanjaan13.  Jawatankuasa Hadiah dan Cenderamata

 1. Melantik AJK
 2. Menyediakan kertas cadangan
 3. Menyusun tempahan hadiah
 4. Menguruskan cenderamata VIP dan hakim
 5. Menguruskan sijil penyertaan, sijil penghargaan, sijil pertandingan dan sijil pemenang (Johan, Naib Johan dan Ketiga)
 6. Menyediakan keperluan alatan untuk majlis penyampaian hadiah
 7. Mendapatkan senarai pemenang-pemenang daripada JK Pertandingan dan Kontinjen
 8. Menyediakan petugas untuk majlis penyampaian hadiah
 9. Memastikan penerima bersiap sedia awal
 10. Menyediakan beberapa pelajar ‘stand by’ untuk menerima hadiah
 11. Menyediakan anggaran perbelanjaan

14.  Jawatankuasa Data dan Statistik

 1. Menubuhkan AJK
 2. Menyediakan laporan harian
 3. Mengadakan mesyuarat penyatuan dan penyelarasan ( harian )
 4. Mengemaskini data dan pemarkahan
 5. Memberi keputusan mengikut keperluan
      6.    Menyediakan anggaran perbelanjaan


23. Jawatankuasa Tatatertib

 1. Melantik AJK
 2. Menyediakan kertas cadangan
 3. Menerima dan menyiasat maklumat berkaitan kesalahan tatatertib
 4. Mengambil tindakan tatatertib
 5. Menyediakan laporan tatatertib 

 
 


PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM REMOP 2007
PANTAI MERDEKA RESORT, PANTAI MERDEKA, KEDAH

MAKLUMAT PENYERTAAN

 
 

 


o Sila hantar bersama satu salinan kad pengenalan setiap Pegawai.


SEKOLAH
PENDAFTARAN PEGAWAI

NO
PANGKAT/NAMA

J
NO I/C @ S/K
JAWATAN KRS
TUGASAN
1.     

Ketua Kotingen
L2.     

Pegawai Pengiring
L3.     

Pegawai Pengiring
L4.     

Pegawai Pengiring
L5.     

Pegawai Pengiring
P6.     

Pegawai Pengiring
P7.     

Pegawai Pengiring
P
PASUKAN
LELAKI
PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM REMOP
2007

NO
NAMA
SEKOLAH
TING
NO I/C @ S/K
KOMPENI.
PLATUN
1.     


2.     


3.     


4.     


5.     


6.     


7.     


8.     


9.     


10.  


11.  


12.  


13.  


14.  


15.  


16.  


17.  


18.  


19.  


20.  


21.  


22.  


23.  


24.  


25.  


26.  


27.  


28.  


29.  


30.  


31.  


32.  


33.  


34.  


35.  


36.  


37.  SEKOLAH


PASUKAN
PEREMPUAN
PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM REMOP
2007

NO
NAMA
SEKOLAH
TING
NO I/C @ S/K
PERTD.
KUMP.
1.     


2.     


3.     


4.     


5.     


6.     


7.     


8.     


9.     


10.  


11.  


12.  


13.  


14.  


15.  


16.  


17.  


18.  


19.  


20.  


21.  


22.  


23.  


24.  


25.  


26.  


27.  


28.  


29.  


30.  


31.  


32.  


33.  


34.  


35.  


36.  


37.  SEKOLAH

perkheMAHAN UNIT BERUNIFORM REMOP ke 1
SMK TASEK DAN SMK BANDAR TASEK MUTIARA


Nama dan Alamat Sekolah   :SURAT KEBENARAN WARIS MENYERTAI PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM
 REMOP 1
   2007

 1. Maklumat Ibu/Bapa/Penjaga

            Nama   :______________________________________________________ No.KP: ______________________
            Alamat Rumah : ________________________________________________ No. Tel. Rumah : _____________
                                   _________________________________________________ No. H/Phone    : ______________

 1. Maklumat Pelajar

            Nama   :______________________________________________________  No.KP: ______________________
            Alamat Rumah : ________________________________________________ Tingkatan         : ______________
                                   _________________________________________________ No. Tel Sekolah: ______________

            Dengan ini saya mengizinkan anak/ jagaan saya mengikuti Perkhemahan Unit Beruniform(REMOP) Tahun 2007 yang akan diadakan seperti butiran berikut :
                                  
                                   Tarikh             :    hingga      Mac 2007
                                    Tempat           : PANTAI MERDEKA RESORT,PANTAI MERDEKA,KEDAH

            Saya difahamkan bahawa di dalam aktiviti ini, guru juga terlibat sebagai salah seorang pegawai yang bertugas     di sepanjang aktiviti perkhemahan. Soal keselamatan dan disiplin sentiasa akan diberi perhatian sewajarnya            oleh pegawai/guru yang telah diamanahkan.

            Sekiranya kesihatan anak/jagaan saya terganggu dalam masa perkhemahan, maka saya dengan sepenuh hati             membenarkan guru/pihak pengurusan perkhemahan menguruskan bagi pihak saya untuk mendapatkan    rawatan perubatan.


            Yang benar,            …………………………………………………………                                             Tarikh   :
            ( Tandatangan Ibu/ Bapa/ Penjaga )


            Disahkan oleh,            ………………………………………………………..                                              Tarikh   :
            ( Tandatangan Pengetua dan Cop Rasmi)Catatan           : Hendaklah diisi dalam dua salinan. Disimpan 1 (satu) oleh ibu/ bapa/ penjaga dan 1                        (satu) salinan diserahkan kepada urusetia semasa pendaftaran

12 comments:

 1. contoh kertas kerja hasil dedikasi pensyarah WAJ3108 yg baik hati ^^, yg sudi beri tunjuk ajar

  ReplyDelete
 2. bagus untuk sape2 yang nak wat rujukan... good idea..
  banyak kan la lagi contoh2 laporan....

  ReplyDelete
 3. Terimakasih. Moga Allah membalas budi Tuan.

  ReplyDelete
 4. tq sbb upload paperwork ni... membantu sgt

  ReplyDelete
 5. tima kasih 4 the paperwork

  ReplyDelete
 6. sama-sama semua....ambil je sbgi rujukan....yg ne pun dedikasi pensyarah...alhamdulillah..semoga bermanfaat ye :)

  ReplyDelete

Klik Me ! ! !