Klik Me ! ! !

Followers

Friday, March 30, 2012

Rancangan Pengajaran Slot (1)


Rancangan Pengajaran Slot

Nama Kelas                      :  Prasekolah Kent  
Tarikh                                :  22 Mac 2012           
Masa                                  :  0830- 0910 pagi (40 Minit )
Bil. murid                          :  24 orang
Modul                                :  Bertema
Tunjang Utama               :  Tunjang Kemanusiaan
Tajuk/Tema                      :  Alam Bahan

Standard Kandungan    :   (KM 6.0) Saya dan alam sekitar
 (KM 6.1) Menghayati keindahan alam sekitar

Standard Pembelajaran : (KM 6.1.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula  jadi seperti bunyi air.
(KM 6.2.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air kepada hidupan di dunia.

Kesepaduan Tunjang    : (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.
(PSE 2.3.4) Bertutur dengan penuh keyakinan.

Objektif  Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :-
(i)            Mengecam dan mengenalpasti bunyi
(ii)          Menyatakan punca air
(iii)         Menyatakan kegunaan air

Pengetahuan Sedia ada : Murid telah didedahkan tentang suasana alam sekitar (seperti air, pemandangan dan hidupan)
(KBKK)                                :  Mengkategorikan

Penerapan Nilai             :  Kasih sayang, hormat menghormati, bertanggungjawab
Alat Bantu Mengajar     :  Gambar, lampiran kerja, komputer riba, pembesar suara
Fokus MI                          :  Kecerdasan Linguistik, Kecerdasan interpersonal
Kosa Kata                        :  Air mata air, tasik, air terjun
LANGKAH/
 MASA
ISI PELAJARAN
AKTIVITI P&P
CATATAN

Set Induksi
( 5   minit )

Mengecam bunyi alam sekitar atau hidupan yang dimainkan di komputer riba guru

1.  Guru memainkan bunyi daripada komputer riba menerusi pembesar suara.
2.  Murid mengecam dan menyatakan bunyi yang didengar

ABM:
  -komputer riba
  -CD bunyi alam       
   sekitar
  -pembesar suara


Langkah 1
( 10  minit )
Berbincang dengan murid tentang suasana keindahan pemandangan, dan kegunaan air kepada hidupan di dunia.
Kad bergambar :
*      Sungai
*      kolam
*      Pantai
*      Ombak &dll

1.    Guru menunjukkan gambar satu per satu.
2.    Murid meneka dan menyebut apa yang ada dalam gambar tersebut.
3.    Murid menyatakan kegunaan dan kepentingan air kepada hidupan.

ABM:
  -Gambar
   pemandangan

KB: menjana idea
MI: linguistik

Langkah 2
( 15  minit )
Aktiviti berkumpulan, suai padan gambar

1.    Murid mendengar arahan guru
2.    Guru membahagikan murid-murid kepada 2 kumpulan.(Dalam 2 barisan)
3.    Guru memberi gambar pada setiap murid
4.    Murid akan mencari pasangan gambar yang dipegang oleh kawan yang lain.
Contoh gambar ikan dengan habitatnya.

ABM:Gambar
KB:mengkategori
PN: hormat, bertanggungjawab
MI: linguistik
*Gunakan lagu :
Dalam 2 barisan, barisan, barisan,
Dalam 2 barisan, barisan lurus.

*(ulang sehingga murid sedia berbaris lurus)


Langkah 3
( 5 minit )

Lampiran kerja:
Menulis

  1. Guru meminta murid duduk di meja masing-masing.
  2. Guru memberi lampiran kerja.
  3. Murid menyambung huruf bertitik dalam perkataan yang diberi dan menulis semula perkataan tersebut
  4. Murid diminta menyiapkan dalam masa 5 minit.


ABM:Lampiran kerja
KB: mengkategori
PN: tanggungjawab
MI: Interpersonal


Penutup
( 3 minit)

Penerapan nilai kasih sayang

Guru merumuskan pelajaran hari itu dan menerapkan nilai kasih sayang terhadap alam sekitar.


KB: refleksi
PN: kasih sayang

Refleksi Guru:          
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Borang Soal Selidik PBS


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUARAN

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH


BORANG SOAL SELIDIK GURU

Text Box: Bahagian I: Latar Belakang

 Bagi setiap item, sila tandakan (x) atau isi tempat kosong pada ruangan yang berkaitan.
1.   Jantina:     [     ] Lelaki                  [     ] Perempuan
2.   Umur:       __________   tahun

4.  Kelayakan Perguruan/Pendidikan:
[     ] Sijil (sila nyatakan) __________________________________
            [     ] Diploma  (sila nyatakan) ______________________________
            [     ] Sarjana Muda (sila nyatakan) __________________________
[     ] Lain (sila nyatakan) __________________________________

5.  Pengkhususan Mata pelajaran:
[     ] Major (sila nyatakan) ________________________________
            [     ] Minor (sila nyatakan) ________________________________

6.  Pengalaman mengajar:  __________  tahun

7. Negeri asal (sila rujuk kod negeri): [      ]
Kod negeri
1. Johor                             8. Perlis
2. Kedah                           9. Pulau Punang
3. Kelantan                       10. Sabah
4. Melaka                          11. Sarawak
5. Negeri Sembilan        12. Selangor
6. Pahang                         13. Terengganu
7. Perak                            14.Wil.Persekutuan
 
 7. Kategori sekolah tempat berkhidmat:
            [     ] Bandar
            [     ] Pinggir Bandar
            [     ] Luar Bandar
8.  Matapelajaran utama yang diajar di sekolah sekarang: 
            [     ] Bahasa Melayu              [     ] Matematik                      [     ] Bahasa Iban
            [     ] Bahasa Inggeris             [     ] Sains                               [     ] Bahasa Cina
            [     ] Matematik                      [     ] Pendidikan Muzik           [     ] Kemahiran Hidup         
            [     ] Pendidikan Islam           [     ] Pendidikan Moral          Lain-lain :
9     Pengalaman mengajar matapelajaran utama:  ______________ tahun
10.  Kelas yang diajar sekarang:
[     ] Tahun 1              [     ] Tahun 4
            [     ] Tahun 2              [     ] Tahun 5
            [     ] Tahun 3              [     ] Tahun 6
Text Box: Bahagian II : Penilaian Terhadap Perkembangan Murid-Murid
 


Bagi setiap item, sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan.

No
Perkara
Sangat tidak memuaskan
Kurang memuaskan
Sederhana
Memuaskan
Sangat Memuaskan
1
2
3
4
5
1
Anggaran tahap pencapaian pelajar di dalam kelas anda mengajar
1
2
3
4
5
2
Anggaran tahap kecekapan pelajar menggunakan Bahasa Melayu di dalam kelas anda
1
2
3
4
5
3
Anggaran tahap kecekapan pelajar menggunakan Bahasa Inggeris di dalam kelas anda
1
2
3
4
5
4
Anggaran tahap kecekapan pelajar menggunakan kemudahan ICT
1
2
3
4
5
5
Anggaran tahap kelancaran murid membaca
1
2
3
4
5
6
Keaktifan murid dalam memberi respon sewaktu pengajaran dan pembelajaran
1
2
3
4
5
7
Nilai-nilai moral yang ditunjukkan oleh murid di dalam kelas anda mengajar.
1
2
3
4
5
8
Interaksi antara murid dengan guru (melibatkan adab, etika dan pergaulan)
1
2
3
4
5
9
Disiplin pelajar di sekolah
1
2
3
4
5
10
Disiplin pelajar di dalam kelas anda mengajar
1
2
3
4
5

Klik Me ! ! !

ALUMNI IPGKENT

Daisypath Anniversary tickers